Konfiguriši proizvod

VLT® Soft Starter MCD 600

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
MCD serija soft startera
(6) Serija 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
(T) Tri faze
(X) Rezervisano
MCD6____BT___X_____
Global (Standard)
(B901) Fabrika DK