MCD201090T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3

MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
90 kW 170A:4-6: 594
Trofazno, 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(C) C-Frame

Šifra modela: MCD201090T4CV3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.1 kg
Neto težina 6.1 kg
Volume 0 l
EAN 5702427098145

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Soft Starter
MCD Serija 201 201 Serija
Nazivna snaga 090 90 kW 170A:4-6: 594
Broj faza T Trofazno
Napon napajanja 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV3 110/240 VAC ili 440 VAC
Veličina kućišta C (C) C-Frame
Tipski kod, deo 1 MCD201090T4CV3
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 MCD201090T4CV3
Izračunata bruto težina [kg] 7.3
Izračunata neto težina [kg] 6.5
Postrojenje iz redosleda E601
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality