Dodatna oprema za Motori sa reduktorom

Shows 5 product(s)

Crimp tool set

Ova alatka za krimpovanje sadrži sve pozicionere i alatku za OGD-H konektor napajanja. Konektori koji su već krimpovani sa ka
blom mogu da se naruče opcionalno kao dodatna oprema.

ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R

Koristite samo u kombinaciji sa VLT®OneGearDrive sa opsegom i=31.13.
Opseg i = 3.11
IP klasa 54
Mmax = 0..1.000 Nm
nmax = 0..31 rpm
težina = 44 kg