VLT® AutomationDrive FC 300

Shows 2.805 product(s)

131B0001

Frekventni pretvarač FC-302P4K0T5E20H1XX

Frekventni regulatori
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
4.0 KW / 5.5 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0002

FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekventni regulatori
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
5.5 KW / 7.5 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0003

Frekventni pretvarač FC-302P7K5T5E20H1XX

Frekventni regulatori
FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
7.5 KW / 10 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0004

Frekventni pretvarač FC-302P7K5T5E20H1BX

Frekventni regulatori
FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
7.5 KW / 10 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0005

Frekventni pretvarač FC-302P5K5T5E20H1BX

Frekventni regulatori
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
5.5 KW / 7.5 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0006

Frekventni pretvarač FC-302P4K0T5E20H1BX

Frekventni regulatori
FC-302P4K0T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
4.0 KW / 5.5 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P4K0T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0008

FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekventni regulatori
FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
2.2 KW / 3.0 KS, Trofazno
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0009

FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekventni regulatori
FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
3.7 KW / 5.0 KS, Trofazno
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0014

FC-302PK75T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekventni regulatori
FC-302PK75T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
0.75 KW / 1.0 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302PK75T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0015

FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekventni regulatori
FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
1.5 KW / 2.0 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Prikaži: