VLT(R) Kontrolni panel LCP 11 bez potenc

132B0100

Lokalni upravljački panel za VLT® Micro Drive FC51. Kućište IP20/prednji IP54. Numerički LCP sa brzim menijem za puštanje u rad i lokalno upravljanje. Očitavanje statusa, ručni/automatski izbor, tasteri za reset i navigaciju, funkcionalnost za kopiranje i memorisanje parametara.

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.076 kg
Neto težina 0.058 kg
Volume 0.23 l
EAN 5702427391376

ACCESSORIES FC 051 SERIES

Micro Drive Serija (051) VLT® Micro Drive

Options

Options Control related options

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality