Dodatna oprema za Frekventni pretvarači za niski napon

Shows 478 product(s)

130B0056

Adapter Plate, 338x279mm

Pomoću ploče adaptera možete da zamenite VLT® 3000 sa FC frekventnim pretvaračem bez bušenja novih otvora. Na taj način možete lako i brzo da zamenite VLT® 3000, a budući da nema bušenja, neće biti ni opiljaka koji mogu da oštete električne komponente.

Možete da montirate jedan ili dva FC frekventna pretvarača na istom mestu kao jedan VLT® 3000. Ili jedan FC frekventni pretvarač sa opcijom C pune veličine (npr. MCO305).

Sledeći VLT® 3000 može da se montira na ploču adaptera 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 volti VLT3002-3004 bez kočnice

130B0058

Adapter Plate, 415x279mm

Pomoću ploče adaptera možete da zamenite VLT® 3000 sa FC frekventnim pretvaračem bez bušenja novih otvora. Na taj način možete lako i brzo da zamenite VLT® 3000, a budući da nema bušenja, neće biti ni opiljaka koji mogu da oštete električne komponente.

Možete da montirate jedan FC frekventni pretvarač sa opcijom C ili bez nje na istom mestu kao jedan VLT® 3000.

Sledeći VLT® 3000 može da se postavi na ploču adaptera 130B0058:
IP20: 220/380/500 volti VLT3002-3004 sa kočnicom, 380/500 volti VLT3006-3008 bez kočnice
IP21: 220/380/500 volti VLT3002-3004 sa kočnicom, 380/500 volti VLT3006-3008 bez kočnice
IP54: 220 volti VLT3002-3004 bez kočnice, 220 volti VLT3004 sa kočnicom, 380/500 volti VLT3002-3004 sa kočnicom, 380/500 volti VLT3002-3006 bez kočnice

130B0183

Ploča za adaptaciju, 395X90MM

Pomoću ploče adaptera možete da zamenite VLT® 5/6/8000 sa FC frekventnim pretvaračem bez bušenja novih otvora. Na taj način možete lako i brzo da zamenite VLT® 5/6/8000, a budući da nema bušenja, neće biti ni opiljaka koji mogu da oštete električne komponente.

Sledeći VLT® 5/6/8000 možete da montirate na ploču adaptera 130B0183:
IP20 u obliku knjige: 200-240 volti VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500 volti VLT5001-5005, 380-460 volti VLT6002-6005

130B0184

VLT® Adapter plate dimension 395x130mm

Pomoću ploče adaptera možete da zamenite VLT® 5/6/8000 sa FC frekventnim pretvaračem bez bušenja novih otvora. Na taj način možete lako i brzo da zamenite VLT® 5/6/8000, a budući da nema bušenja, neće biti ni opiljaka koji mogu da oštete električne komponente.

Sledeći VLT® 5/6/8000 može da se montira na ploču adaptera 130B0184:
Zaštita IP20: 200-240 volti VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500 volti VLT5006-5011, 380-460 volti VLT6006-6011

130B0185

Adapter Plate, 395x220mm

Pomoću ploče adaptera možete da zamenite VLT® 5/6/8000 sa FC frekventnim pretvaračem bez bušenja novih otvora. Na taj način možete lako i brzo da zamenite VLT® 5/6/8000, a budući da nema bušenja, neće biti ni opiljaka koji mogu da oštete električne komponente.

Sledeći VLT® 5/6/8000 može da se montira na ploču adaptera 130B0185:
IP20 kompakt: 200-240 volti VLT5001-5006, 380/500 volti VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240 volti VLT6002-6005, 380/460 volti VLT6002-6011, 380-480 volti VLT8006-8011, 550-600 volti VLT 5001-5011, 525-690 volti VLT8002-8011

Prikaži: