VLT® Adapter plate dimension 395x130mm

130B0184

Pomoću ploče adaptera možete da zamenite VLT® 5/6/8000 sa FC frekventnim pretvaračem bez bušenja novih otvora. Na taj način možete lako i brzo da zamenite VLT® 5/6/8000, a budući da nema bušenja, neće biti ni opiljaka koji mogu da oštete električne komponente.

Sledeći VLT® 5/6/8000 može da se montira na ploču adaptera 130B0184:
Zaštita IP20: 200-240 volti VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500 volti VLT5006-5011, 380-460 volti VLT6006-6011

Detalji o proizvodu

Bruto težina 901.55 g
Neto težina 523 g
Volume 11.2 l
EAN 5710107612482

ACCESSORIES for FC-321

Veličina kućišta A2
A3
VLT Series 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Veličina kućišta A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Veličina kućišta A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Veličina kućišta A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Veličina kućišta A2
A3

Options

Options Adapter category options

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality