Adapter Plate, 415x279mm

130B0058

Pomoću ploče adaptera možete da zamenite VLT® 3000 sa FC frekventnim pretvaračem bez bušenja novih otvora. Na taj način možete lako i brzo da zamenite VLT® 3000, a budući da nema bušenja, neće biti ni opiljaka koji mogu da oštete električne komponente.

Možete da montirate jedan FC frekventni pretvarač sa opcijom C ili bez nje na istom mestu kao jedan VLT® 3000.

Sledeći VLT® 3000 može da se postavi na ploču adaptera 130B0058:
IP20: 220/380/500 volti VLT3002-3004 sa kočnicom, 380/500 volti VLT3006-3008 bez kočnice
IP21: 220/380/500 volti VLT3002-3004 sa kočnicom, 380/500 volti VLT3006-3008 bez kočnice
IP54: 220 volti VLT3002-3004 bez kočnice, 220 volti VLT3004 sa kočnicom, 380/500 volti VLT3002-3004 sa kočnicom, 380/500 volti VLT3002-3006 bez kočnice

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.4 kg
Neto težina 2.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612505

ACCESSORIES for FC-321

Veličina kućišta A3
VLT Series 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Veličina kućišta A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Veličina kućišta A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Veličina kućišta A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Veličina kućišta A3

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality