Adapter Plate, 395x220mm

130B0185

Pomoću ploče adaptera možete da zamenite VLT® 5/6/8000 sa FC frekventnim pretvaračem bez bušenja novih otvora. Na taj način možete lako i brzo da zamenite VLT® 5/6/8000, a budući da nema bušenja, neće biti ni opiljaka koji mogu da oštete električne komponente.

Sledeći VLT® 5/6/8000 može da se montira na ploču adaptera 130B0185:
IP20 kompakt: 200-240 volti VLT5001-5006, 380/500 volti VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240 volti VLT6002-6005, 380/460 volti VLT6002-6011, 380-480 volti VLT8006-8011, 550-600 volti VLT 5001-5011, 525-690 volti VLT8002-8011

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.5 kg
Neto težina 1.27 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612475

ACCESSORIES for FC-321

VLT Series 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Veličina kućišta A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Veličina kućišta A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Veličina kućišta A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Veličina kućišta A2
A3

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality