Frekventni pretvarač FC-051P18KT4E20H3BX
Frekventni pretvarač FC-051P18KT4E20H3BX

132F0060

FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frekventni regulatori
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Frekventni regulator(051) VLT® Micro Drive
18.5 KW / 25 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl.A1/B skrać.
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
M5-FRAME
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 10.273 kg
Neto težina 9.983 kg
Volume 36.3 l
EAN 5702427554467

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekventni regulator
Micro Drive Serija 051 (051) VLT® Micro Drive
Nazivna snaga P18K 18.5 KW / 25 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Veličina kućišta M5 M5-FRAME
Tipski kod FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 9.8
Sračunata neto težina [kg] 9.5
Plant from Orderline B902
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Material Gross Weight 10.273
Material Net Weight 9.983

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services