Rezervni delovi i dodaci za senzore i transmitere

Shows 76 product(s)

084H4547

AKS4100/4100U, Aluminijumski zaptivači

Tip: AKS4100/4100U, Oznaka tipa: Aluminijumski zaptivači, Korišćeno za komentare uz proizvod: G 1 procesna konekcija, Korišćeno za proizvod: AKS 4100/4100U

084H4549

AKS4100/4100U, Komplet za servisiranje koaksijalnog kabla

Tip: AKS4100/4100U, Oznaka tipa: Komplet za servisiranje koaksijalnog kabla, Korišćeno za komentare uz proizvod: Verzija koaksijalnog kabla, Korišćeno za proizvod: AKS 4100/4100U

084H4551

AKS 4100, Delovi za zaptivanje

Tip: AKS 4100, Oznaka tipa: Delovi za zaptivanje, Korišćeno za proizvod: AKS 4100

084H4552

AKS 4100 U, Delovi za zaptivanje

Tip: AKS 4100 U, Oznaka tipa: Delovi za zaptivanje, Korišćeno za proizvod: AKS 4100 U

084N2040

Džep senzora, AKS 120

Prečnik zaštitne cevi [mm]: 7.0, Tip procesne konekcije: Ø, 22, Materijal zaštitne cevi: Stainless steel

084N2045

AKS 120, NPT

Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Prečnik zaštitne cevi [mm]: 7.0, Tip procesne konekcije: NPT, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18

084Z4381

Dodaci, senzori, Vrećica za dodatak

Vrećica za dodatak, Isporučeni delovi: Uvodnica; Podloška, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 105

084Z4423

Dodaci, senzori

Korišćeno za proizvod: MBT 153, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 8

084Z4459

Dodaci, senzori

Korišćeno za proizvod: MBT 3270, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30

148H6200

Jedinica za detekciju gasa, Uložak senzora

Vrsta senzora: Elektrohemijski, Rashladna sredstva: R717, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.]: 0, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.]: 100

148H6201

Jedinica za detekciju gasa, Uložak senzora

Vrsta senzora: Elektrohemijski, Rashladna sredstva: R717, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.]: 0, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.]: 300

148H6202

Jedinica za detekciju gasa, Uložak senzora

Vrsta senzora: Elektrohemijski, Rashladna sredstva: R717, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.]: 0, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.]: 1000

148H6203

Jedinica za detekciju gasa, Uložak senzora

Vrsta senzora: Poluprovodnik, Rashladna sredstva: R717, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.]: 0, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.]: 1000

Prikaži: