Kontrola isparivača i komora

Shows 21 product(s)

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC 750A

Oblast primene: Kontrola hlađenja, Funkcija: 1-4 AKV(EEV), fleksibilni U/I, Vrsta komunikacije: IO proširenje; LON RS485; ;

Kontroler hladnjače

Funkcija: Upravljanje hladnjačama, Napon napajanja [V] AC: 230, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

Funkcije proizvoda: Kompatibilno sa CO2; Pe signal; S2 kontrola ubrizgavanja, Vrsta komunikacije: MODBUS; Opcija LON, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), AK-CC 350

Oblast primene: Kontrola temperature, Funkcija: Temp, višenamenski 4 releja, Vrsta komunikacije: MODBUS; Opcija LON; Opcija MODBUS

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

Funkcije proizvoda: Kompatibilno sa CO2; Pe signal; S2 kontrola ubrizgavanja, Vrsta komunikacije: MODBUS; Opcija LON, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Prikaži: