Резервни части и аксесоари за температурни сензори

Shows 56 product(s)

080G0202

Сензори, ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10, MCX серия

ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10, Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 10

080G0205

Сензори, ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 1.5m - I/P 10, MCX серия

ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 1.5m - I/P 10, Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 10

080G0206

Сензори, ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 3m - I/P 10, MCX серия

ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 3m - I/P 10, Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 10

080G0207

Сензори, ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 6m - I/P 10, MCX серия

ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 6m - I/P 10, Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 10

Преглед: