70-AB3L00315W05B220BM2H-00107812

135U9625

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 31 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с връзки с резба
E Slot: STO и ATEX:II(2)GD с термистор
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Нидерланд. ръководства (+DLNL)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL

Информация за продукта

Бруто тегло 11 kg
Нето тегло 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108359089

VACON 0100

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Сегмент -FLOW VACON 100 FLOW
Регионален код -R00 R00 международно
Мрежово напрежение -5 380 – 500 V AC
Номинален ток -0031 31 A
Опции за инсталиране -DM DM задвижващ модул
Корпус +IP21 IP21
Контролен панел +HMGR Графична клавиатура MK01
Категория на лимит за EMC изл. +EMC2 C2 Търговска/промишлена среда
Филтър общ режим +P000 Няма опция (+Р000)
DUT филтър +P000 Няма опция (+Р000)
Спирачен модул +DBNO Няма устр. за динам. спирачка
Опция часов. за реално време +SRNO Без батер за час. за реал. вр.
Конфигурируем софтуерен пакет NONE Няма
Връзки на захранването +P000 Без опции за захран. (+P000)
Отвор за кабел +QGLM Метр. провод. пластина в +IP21
Допълнително оборудване B +Q000 Няма опция за Qxxx_B (+Q000)
Допълнително оборудване С +Q000 Няма допъл. опция за Qxxx_С
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като транспорт. опаковка
Морска конструкция +E000 няма опция
Табло със слот опция B +SBF3 Релейно табло 3 SBF3
Табло със слот опция С +SC00 Без табло на слот С (+SC00)
Табло със слот опция D +SDE3 ProfibusDPV1 с връзки с резба
Табло със слот опция E +SEBJ STO и ATEX:II(2)GD с термистор
Вътрешна FB селекция +FBM1 Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Ниво на документация +DPAP Рък.на хартия включени (+DPAP)
Предпоч. за език на документ +DLNL Нидерланд. ръководства (+DLNL)
Езиков пакет на фърмуер +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT ез
Приложение +A0000 Без приложение
Набор параметри +L0000 Няма прил. набор параметри
Парам. мотор чест. по подразб. +LS50 50 Hz чест двиг парам по подр.
Мерна единица за дисплей +LSSI Междун. SI мерни единици
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
UL одобрение +GAUL UL одобрение (+GAUL)
Одобрение от флота NONE Няма
RCM одобрение +GACT RCM одобрение N16307
KC одобрение +GAKC KC одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Спомаг. електрозахранване +C000 без опция (+C000)
DC захранване за спом. устр. +C000 без опция (+C000)
AC гнездо за спом. устройства +C000 без опция (+C000)
Входни устройства NONE няма_
Филтър общ режим +P000 няма опция (+Р000)
dU/dT филтър, синус. филтър +P000 няма опция (+Р000)
Опции за клеми NONE няма_
Оборудване за врата +C000 без опция (+C000)
Нагревател на шкаф +C000 без опция (+C000)
Осветление на шкаф +C000 без опция (+C000)
Контрол на нагревател на мотор +C000 без опция (+C000)
Опции за аварийно спиране +C000 без опция (+C000)
Сензор за повреда на изолация +C000 без опция (+C000)
Кабели отгоре +C000 без опция (+C000)
Задно охлаждане +C000 без опция (+C000)
Цокъл на шкаф +C000 без опция (+C000)
Празен разширителен сегмент NONE Няма
Стандартизирано реш. за шкаф NONE Няма
Решение с проектиран шкаф NONE Няма
Продуктова група VACON VACON
Серии продукти 0100 Vacon 100 серия
Фаза -3L 3-фазен АС вход
Персонализирано +BM2H Vacon 100–FLOW
Главна верига +M000 НЯМА
Фърмуер +F0159 Vacon0100–Flow софтуерен пакет
Макс. изходна честота NONE Няма
Клемна кутия +T000 НЯМА
Работен режим байпасен контрол NONE няма_
Байпас вход тип NONE няма_
Тип свързване на байпас. захр. NONE няма_
CE Одобрение +GACE СЕ одобрение (+GACE)
ATEX одобрение NONE Няма
Специфично за държ. одобрение NONE Няма
Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Размер на корпуса MR05 Корпус 05
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Код на модела 01 VACON0100-3L-0031-5
Код на модела 02 -FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
Калк. нетно тегло [кг.] 10
Калк. брутно тегло [кг.] 11
Motor Power Low Overload [kW] 15
Dimensions WxHxD [mm] net 144 X 419 X 214
Dimensions WxHxD [mm] Gross 190 X 477 X 257
Dimensions WxHxD [mm] 144X419X214
Продължителен ток (NO) [A] 31
Motor Power HP Low Overload 20
Типов код, част 1 70-AB3L00315W05B220BM2H
Типов код, част 2 -00107812
Stockcode part 1 70-AB3L00315W05B220BM2H
Stockcode part 2 -00107812
проверете дали е завършено OK
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Help Counter 30
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Material Gross Weight 11
Material Net Weight 10
Salestext MR05-0031-5+IP21+EMC2
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality