Tlačna stikala s kartušo

Shows 72 product(s)

061F3027

ACB, 21.00 bar, 14.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 21.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 14.00, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F5016

ACB, 28.00 bar, 20.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 28.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 20.00, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F5064

ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 26.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 20.00, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F6051

ACB, 20.00 bar, 16.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 20.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 16.00, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F6072

ACB, 2.00 bar, 1.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 2.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 1.00, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F6093

ACB, 22.00 bar, 14.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 22.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 14.00, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F6147

ACB, 20.00 bar, 15.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 20.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 15.00, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F6162

ACB, 23.00 bar, 17.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 23.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 17.00, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F6307

ACB, 45.00 bar, 35.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 45.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 35.00, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščita ohišja IP: IP65

061F7076

ACB, 3.00 bar, 2.00 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 3.00, Nižji tlak aktivacije [bar]: 2.00, Funkcija kontakta: SPST(NO), Zaščita ohišja IP: IP40

Ogled: