Senzori, GDA

148H6233

Korišćeno za proizvod: GDA, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.224 Kg
Neto težina 0.156 Kg
Volume 1.037 Liter
EAN 5714279940411

 

Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Korišćeno za proizvod GDA
Opis proizvoda GD dodatak
Oznaka tipa GD Accessory
Product Name Description Jedinica za detekciju gasa
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Accessory
Verzija senzora za detekciju gasa Velika izdržljivost
Premium Remote

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality