I/O i komunikacioni moduli

Shows 14 product(s)

U/I modul, AK-XM 101A

Naziv proizvoda: U/I modul, Tip: AK-XM 101A, Tip kontrolora: Modul za proširenje, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 8

U/I modul, AK-XM 102A

Funkcija: Digitalni ulazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

U/I modul, AK-XM 205A

Funkcija: Analogni ulazi, digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

U/I modul, AK-XM 204A

Funkcija: Digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

U/I modul, AK-XM 102B

Funkcija: Digitalni ulazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Prikaži: