Конфигуриране на продукт

VLT® Soft Starter MCD 500

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(MCD) VLT® Soft Starter MCD
(5) 500
(T) Трифазни
(X) Запазено
(MCD5_____T___X_____) MCD5_____T___X_____
(GLBL) Световен (Стандарт)
(MCD5_____T___X_____) MCD5_____T___X_____
(B901) (B901) Фабрика DK
(B901) B901