Configuratiedisclaimer

AANGEBODEN DOOR DANFOSS A/S EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN ("DANFOSS"). ALLE VERSTREKTE GEGEVENS DIENEN UITSLUITEND ALS LEIDRAAD. RAADPLEEG ALTIJD DE VERKOOPORGANISATIE VAN DANFOSS OM UW WERKELIJKE BEHOEFTE TE BEPALEN. DANFOSS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE GEGEVENS. KLANTEN BLIJVEN VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR HUN KEUZE VAN DANFOSS PRODUCTEN EN VOOR HUN PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN WAARIN DANFOSS PRODUCTEN WORDEN GEÏNTEGREERD OF GEBRUIKT. DANFOSS KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF VERLIEZEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DE DANFOSS DRIVE CONFIGURATOR EN/OF GEGEVENS.