VLT® Compact Starter MCD 201/202

Показано 88 продуктів

175G5165

Пристрій плавного пуску MCD201007T4CV3

MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7 кВт 18A:4-6: 354
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(А) Корпус А

Код моделі: MCD201007T4CV3

175G5166

Пристрій плавного пуску MCD201015T4CV3

MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 кВт 34A:4-6: 354
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(А) Корпус А

Код моделі: MCD201015T4CV3

175G5167

Пристрій плавного пуску MCD201018T4CV3

MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 кВт 42A:4-6: 354
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(А) Корпус А

Код моделі: MCD201018T4CV3

175G5168

Пристрій плавного пуску MCD201022T4CV3

MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22 кВт 48A:4-6: 354
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(А) Корпус А

Код моделі: MCD201022T4CV3

175G5169

Пристрій плавного пуску MCD201030T4CV3

MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30 кВт 60A:4-6: 354
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(А) Корпус А

Код моделі: MCD201030T4CV3

175G5170

Пристрій плавного пуску VLT®

MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 кВт 75A:4-6: 594
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(В) Корпус B

Код моделі: MCD201037T4CV3

175G5171

Пристрій плавного пуску MCD201045T4CV3

MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45 кВт 85A:4-6: 594
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(В) Корпус B

Код моделі: MCD201045T4CV3

175G5172

Пристрій плавного пуску MCD201055T4CV3

MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 кВт 100A:4-6: 594
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(В) Корпус B

Код моделі: MCD201055T4CV3

175G5173

Пристрій плавного пуску MCD201075T4CV3

MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 кВт 140A:4-6: 594
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(С) Корпус C

Код моделі: MCD201075T4CV3

175G5174

Пристрій плавного пуску MCD201090T4CV3

MCD201090T4CV3

MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 кВт 170A:4-6: 594
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(С) Корпус C

Код моделі: MCD201090T4CV3

Вигляд: