Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti za konfiguráciu

INFORMÁCIE ZÍSKANÉ Z KONFIGURAČNÝCH NÁSTROJOV DANFOSS A PRÍSLUŠNÁ DOKUMENTÁCIA (ĎALEJ AKO „ÚDAJE“) SA POSKYTUJÚ V SÚVISLOSTI S PRODUKTMI PONÚKANÝMI NA PREDAJ SPOLOČNOSŤOU DANFOSS A/S A JEJ POBOČKAMI (ĎALEJ AKO „DANFOSS“). VŠETKY ÚDAJE SA POSKYTUJÚ VÝLUČNE AKO POMÔCKY. SVOJE SKUTOČNÉ POTREBY VŽDY PREKONZULTUJTE S PREDAJNOU ORGANIZÁCIOU SPOLOČNOSTI DANFOSS. SPOLOČNOSŤ DANFOSS NEPRIJÍMA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY ANI VYNECHANIA V ÚDAJOCH. ZA VÝBER PRODUKTOV DANFOSS A ZA VÝBER PRODUKTOV A APLIKÁCIÍ, KTORÉ OBSAHUJÚ ALEBO VYUŽÍVAJÚ PRODUKTY DANFOSS, JE ZODPOVEDNÝ VÝLUČNE ZÁKAZNÍK. SPOLOČNOSŤ DANFOSS NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY ANI STRATY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA NÁSTROJA NA KONFIGURÁCIU MENIČOV DANFOSS A/ALEBO ÚDAJOV.