Čerpadlá na morskú vodu

Shows 1 product(s)

180B3146

APP 2.5 Ex

Prietok [gpm] [Max]: 11.640, Prietok [l/min] [Max]: 44.76, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Súlad s normou ATEX: EX II 2 G Ex h IIB T6 Gb / EX II 3 G Ex h IIB T6 Gc