Konfigurovať produkt

VACON® 100 X

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(-X) Vacon 100X
(+BM1X) Produkt Vacon0100
(+TBOX) Základná skriňa svorkovnice
(+DBIN) (+DBIN) Brake Chopper
(+DQCK) Rýchla príručka
(+F0072) Systémový softvér GP
(+Q000) Žiadne dodat. vybavenie B
(+GACT) Schválenie C-Tick
(+GAKC) Schválenie KC
(GLBL) Globálny (Standard)
(VACON0100-3L_______-X) VACON0100-3L_______-X
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
(C503) (C503) Závod Merano
(C503) C503
(1) 1