Dokončite konfiguráciu výberom zvýraznených možností.

Konfigurovať produkt

VACON® 20 X

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(GLBL) Globálny(Standard)
(_____________________) _____________________
[]
[]
[]
[]
(ERR01) Nedá sa určiť predajca
(ERR01) Nedá sa určiť predajca
(ERR01) ERR01