Diferenčné tlakové spínače

Shows 24 product(s)

Rozdielový tlakový spínač, RT262A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT262A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.10 - 1.50, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 1.5 - 22.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Typ tlakového pripojenia: M, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT260A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 7.0 - 58.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Typ tlakového pripojenia: M, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT260A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 6.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 7.0 - 87.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Typ tlakového pripojenia: M, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT260A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 1.50 - 11.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 22.0 - 159.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Typ tlakového pripojenia: M, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT260A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 7.3 - 58.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT260A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 7.0 - 58.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT260A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 6.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 7.3 - 87.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT260A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 1.50 - 11.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 21.8 - 159.5, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT262A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT262A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.10 - 1.50, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 1.5 - 21.8, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT262A

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT262A, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.00 - 0.30, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 0.0 - 4.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT262AE

Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT (prepínací spínač) (neutrálna zóna)

Rozdielový tlakový spínač, RT260AE

Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT

Rozdielový tlakový spínač, RT262AL

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT262AL, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.10 - 1.50, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 1.5 - 21.8, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT263AL

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT263AL, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.10 - 1.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 1.5 - 14.5, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT260AL

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT260AL, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 7.3 - 58.0, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, RT265A

Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT+SPST

Rozdielový tlakový spínač, RT266AL

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: RT266AL, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.00 - 0.90, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 0.0 - 13.1, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Typ tlakového pripojenia: G, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec

Rozdielový tlakový spínač, CAS155

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: CAS155, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.20 - 2.50, Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]: 2.9 - 36.2, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samica, Typ tlakového pripojenia: G

Rozdielový tlakový spínač, MBC 5180

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: MBC 5180, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Typ tlakového pripojenia: G, Poznámky k tlakovému pripojeniu: S prírubou

Rozdielový tlakový spínač, MBC 5180

Názov výrobku: Rozdielový tlakový spínač, Typ: MBC 5180, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Typ tlakového pripojenia: G, Poznámky k tlakovému pripojeniu: S prírubou

Zobraziť: