Konfigurovať produkt

VLT® Soft Starter MCD 600

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(MCD) Rad MCD spúšťača
(6) (6) Rad 600
(T) Tri fázy
(X) (X) Vyhradené
(MCD6_____T___X_____) MCD6_____T___X_____
(GLBL) Global (Standard)
(MCD6_____T___X_____) MCD6_____T___X_____
(B901) (B901) Závod DK
(B901) B901