Konfigurovať produkt

iC2-Micro Frequency Converter

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(IC2-30) iC2-Micro
(FA) Frekv. menič chlad. vzduchom
(E20) IP20/Otvorený typ
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
[]
(GLBL) Global (Standard)
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
(_____) _____