Konfigurovať produkt

iC2-Micro Frequency Converter

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(IC2-30) iC2-Micro
(FA) Frekv. menič chlad. vzduchom
(E20) IP20/Otvorený typ
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Bez prispôsobenia
(+ECXXX) Posledná vydaná verzia
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
[]
(GLBL) Globálne (štandardne)
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
(_____) _____
(G401) (G401) CN
(B902) B902