VACON® NXP Common DC Bus

Shows 1 product(s)

136H5695

7DN-065060-000015697

NXN06506-X0T0NSV-0000000000

NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Jednotka usmerňovača
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Bez mies. ovl. panela (NXN)
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: Žiadna možnosť
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konštrukcia 09 INU
B Slot: Žiadna možnosť

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXN06506-X0T0NSV-0000000000