VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Shows 3 product(s)

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Znova konfigurovať
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Customer Service Center

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Rozšírený aktívny filter AAF
(4) 380 – 480 V AC, (A190) Korekcia 190 A, (E5H) IP54 Hybrid,
(H4) RFI trieda A1, (3) Odp. sieť.nap. + poistka
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: aaf005a190t4e5hh4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Znova konfigurovať
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Customer Service Center

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Rozšírený aktívny filter AAF
(4) 380 – 480 V AC, (A190) Korekcia 190 A, (E21) IP21/Typ 1,
(H4) RFI trieda A1, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: aaf005a190t4e21h4xgcxxxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Znova konfigurovať
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Customer Service Center

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Rozšírený aktívny filter AAF
(4) 380 – 480 V AC, (A190) Korekcia 190 A, (E54) IP54/Typ 12,
(H4) RFI trieda A1, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: aaf006a190t4e54h4xgcxxxsxxxxaxbxcfxxxdx