7DN-065060-000015697

136H5695

NXN06506-X0T0NSV-0000000000

NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Jednotka usmerňovača
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Bez mies. ovl. panela (NXN)
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: Žiadna možnosť
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konštrukcia 09 INU
B Slot: Žiadna možnosť

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXN06506-X0T0NSV-0000000000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 67 kg
Hmotnosť bez obalu 66 kg
Volume 576 l
EAN 5710108722517

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXN Jednotka usmerňovača
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 6- 525 – 690 V AC (640–1100 V DC)
Prúd 0650 650 A
Ovládací panel X Bez mies. ovl. panela (NXN)
Konštrukcia 0 IP00
Úrovne emisií EMC T IEC61800-3 pre IT siete
Brzdný striedač 0 Bez brzdy
Elektrická modifikácia N 6-pulzný bez tlm. - náh. jedn.
Modifikácie karty V- Priame prip. s lakov. kartami
Prepravné balenie +GSCB Kart. škatuľa ako prepr. obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGNO Žiadny plech pre vodiče
Rozširovací slot A 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot B 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot C 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E 00 Žiadna možnosť
Jazykový balík firmvéru +FL00 Žiadny jazykový balík v NXN
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLUK Angličtina
Firmvér systému +FNN00 Žiadny systémový softvér v NXN
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikačný softvér +A000 Bez špec. aplikačného softvéru
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FI09 Konštrukcia 09 INU
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DN-065060
Typový kód, časť 2 -000015697
Text predaja FI0906506-0T
Kód modelu 01 NXN06506-X0T0NSV-
Kód modelu 02 0000000000
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 65
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 66
Rozmery Š × V × H [mm] 239X1030X372
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Stock Code 7DN-065060
Skontrolovať úplnosť OK
Help Counter 1
Závod z objednávky E102
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality