Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.45 kg
Hmotnosť bez obalu 1.25 kg
Volume 11.588 dm3
EAN 5710107575978

Printed Circuit Board (PCA)

Zostavy plošných spojov Výkonová karta

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov (P45K) 45 KW / 60 HP
Konštrukčná veľkosť C2
RFI Filter HIS pre IT, RFI tr.A1
(Q2) 6 Pulse Power Supply + A2
(S4) 18 Pulse Power Supply +A1
Svorky NAMUR, RFI tr. A2
Svorky NAMUR, RFI tr. A1
12 puls, FI-čko, RFI tr,A2
(Q4) 6 Pulse Power Supply + A1
FI-čko, sv. NAMUR, RFI tr.A2
12 puls, FI-čko, RFl tr.A1
FI-čko, sv. NAMUR , RFI tr.A1
12 puls, HIS, RFI tr.A2
HIS, sv. NAMUR, RFI tr.A2
12 puls, HIS, RFI tr.A1
HIS, sv. NAMUR, RFI tr.A1
12 puls, NAMUR, RFI tr.A2
12 puls, NAMUR, RFI tr.A1
12 puls, NAMUR, FI, RFI tr.A2
12 puls, NAMUR, FI, RFI tř.A1
12 puls,NAMUR,HIS,RFI tr. A2
12 puls,NAMUR,HIS,RFI tr. A1
(C2) 18 Pulse Drive + A2 RFI
Bez RFI filtra
(C4) 18 Pulse Drive + A1 RFI
Striedač bez DC medziobv.(MDU)
Striedač s DC medziobv. (MDU)
(T2) AFE Power Supply + A2
(T4) AFE Power Supply + A1
Aktivny filter 2g, RFI tr.A2
LHD, RFI tr.A2
Activníy filter 2g, RFI tr.A1
LHD, RFI tr.A1
RFI filter triedy A1 / B
RFI filter tiedy A2
RFI filter A1/B red.dĺž.káb.
RFI filter tr.A1
Rekup. usmerňovač , RFI tr.A2
Špecifický pre striedač
12 puls, RFI tr. A2
12 puls, RFI tr. A1
FI-čko pre TN/TT, RFI tr.A2
(U2) 12 Pulse Power Supply +A2
FI-čko pre TN/TT, RFI tr.A1
HIS pre IT, RFI tr.A2
(U4) 12 Pulse Power Supply +A1
(S2) 18 Pulse Power Supply +A2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 45 KW
Konštrukčná veľkosť C2
RFI Filter HIS pre IT, RFI tr.A1
(S4) 18 Pulse Power Supply +A1
(Q2) 6 Pulse Power Supply + A2
Svorky NAMUR, RFI tr. A2
(Q4) 6 Pulse Power Supply + A1
12 puls, FI-čko, RFI tr,A2
Svorky NAMUR, RFI tr. A1
12 puls, FI-čko, RFl tr.A1
FI-čko, sv. NAMUR, RFI tr.A2
12 puls, HIS, RFI tr.A2
FI-čko, sv. NAMUR , RFI tr.A1
12 puls, HIS, RFI tr.A1
HIS, sv. NAMUR, RFI tr.A2
12 puls, NAMUR, RFI tr.A2
HIS, sv. NAMUR, RFI tr.A1
12 puls, NAMUR, RFI tr.A1
12 puls, NAMUR, FI, RFI tr.A2
12 puls, NAMUR, FI, RFI tř.A1
12 puls,NAMUR,HIS,RFI tr. A2
12 puls,NAMUR,HIS,RFI tr. A1
(C2) 18 Pulse Drive + A2 RFI
Bez RFI filtra
(C4) 18 Pulse Drive + A1 RFI
Striedač bez DC medziobv.(MDU)
Striedač s DC medziobv. (MDU)
(T2) AFE Power Supply + A2
(T4) AFE Power Supply + A1
Aktivny filter 2g, RFI tr.A2
Activníy filter 2g, RFI tr.A1
LHD, RFI tr.A2
LHD, RFI tr.A1
RFI filter triedy A1 / B
RFI filter tiedy A2
RFI filter A1/B red.dĺž.káb.
RFI filter tr.A1
Rekup. usmerňovač , RFI tr.A2
Špecifický pre striedač
12 puls, RFI tr. A2
RFI C2
12 puls, RFI tr. A1
(U2) 12 Pulse Power Supply +A2
FI-čko pre TN/TT, RFI tr.A2
FI-čko pre TN/TT, RFI tr.A1
(S2) 18 Pulse Power Supply +A2
(U4) 12 Pulse Power Supply +A1
HIS pre IT, RFI tr.A2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filter RFI (HH) IRM pre sieť. IT + A1 RFI
(Q2) 6-impulz. napájanie + A2
(S4) 18-impulz. napájanie + A1
(HJ) Svorky NAMUR + A2 RFI
(Q4) 6-impulz. napájanie + A1
(HK) Svorky NAMUR + A1 RFI
(BE) 12-imp. + RCD + A2 RFI
(HL) RCD + NAMUR + A2 RFI
(BF) 12-impulz. + RCD + A1 RFI
(HM) RCD + NAMUR + A1 RFI
(BG) 12-impulz. + IRM + A2 RFI
(HN) IRM + NAMUR + A2 RFI
(BH) 12-impulz. + IRM + A1 RFI
(HP) IRM + NAMUR + A1 RFI
(BJ) 12-imp. + NAMUR + A2 RFI
(BK) 12 imp. + NAMUR + A1 RFI
(BL) 12-imp+NAMUR+RCD+A2 RFI
(BM) 12-imp.+NAMUR+RCM+A1 RFI
(BN) 12-imp.+NAMUR+IRM+A2 RFI
(BP) 12-imp.+NAMUR+IRM+A1 RFI
(C2) 18-impulz. menič + A2 RFI
(HX) Bez filtra RFI
(C4) 18-impulz. menič + A1 RFI
(MA) Inv. bez DC link.ind(MDU)
(MB) inv. s DC link.,ind (MDU)
(ID) Striedač bez induktora
(T2) AFE napájanie + A2
(T4) AFE napájanie + A1
(IL) Striedač s induktorom
LHD – AAF006 filter + A2 RFI
LHD – AAF006 filter + A1 RFI
(L2) LHD + Trieda A2 RFI
(L4) LHD + Trieda A1 RFI
(H1) RFI trieda A1/B (C1)
(H2) RFI trieda A2 (C3)
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
(H4) RFI trieda A1 (C2)
(D2) AFE s filt. RFI, trieda A
(IX) Invertor Liebherr (TN)
(B2) 12-imp. + Trieda A2 RFI
RFI C2
(B4) 12-imp. + Trieda A1 RFI
(U2) 12-impulz. napájanie + A2
(HE) RCD TN/TT sieť.+ A2 RFI
(HF) RCD TN/TT sieť.+ A1 RFI
(S2) 18-impulz. napájanie + A2
(U4) 12-impulz. napájanie + A1
(HG) IRM pre sieť. IT + A2 RFI
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť C2
Menovitý výkon (P37K) 37 kW/50 HP
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

SPARE PARTS FC 103 SERIES

FC_Rozsah_výkonov 45 KW
Filter RFI (HH) IRM pre sieť. IT + A1 RFI
(S4) 18-impulz. napájanie + A1
(Q2) 6-impulz. napájanie + A2
(HJ) Svorky NAMUR + A2 RFI
(Q4) 6-impulz. napájanie + A1
(HK) Svorky NAMUR + A1 RFI
(BE) 12-imp. + RCD + A2 RFI
(HL) RCD + NAMUR + A2 RFI
(BF) 12-impulz. + RCD + A1 RFI
(HM) RCD + NAMUR + A1 RFI
(BG) 12-impulz. + IRM + A2 RFI
(HN) IRM + NAMUR + A2 RFI
(BH) 12-impulz. + IRM + A1 RFI
(HP) IRM + NAMUR + A1 RFI
(BJ) 12-imp. + NAMUR + A2 RFI
(BK) 12 imp. + NAMUR + A1 RFI
(BL) 12-imp+NAMUR+RCD+A2 RFI
(BM) 12-imp.+NAMUR+RCM+A1 RFI
(BN) 12-imp.+NAMUR+IRM+A2 RFI
(BP) 12-imp.+NAMUR+IRM+A1 RFI
(C2) 18-impulz. menič + A2 RFI
(HX) Bez filtra RFI
(C4) 18-impulz. menič + A1 RFI
(MA) Inv. bez DC link.ind(MDU)
(MB) inv. s DC link.,ind (MDU)
(T2) AFE napájanie + A2
(T4) AFE napájanie + A1
LHD – AAF006 filter + A2 RFI
LHD – AAF006 filter + A1 RFI
(L2) LHD + Trieda A2 RFI
(L4) LHD + Trieda A1 RFI
(H1) RFI filter, tr. A1/B
(H2) RFI filter, tr. A2
(H3) RFI filter, tr. A1/B rcl
(H4) RFI filter, tr. A1
(D2) AFE s filt. RFI, trieda A
(IX) Invertor Liebherr (TN)
(B2) 12-imp. + Trieda A2 RFI
(B4) 12-imp. + Trieda A1 RFI
(U2) 12-impulz. napájanie + A2
(HE) RCD TN/TT sieť.+ A2 RFI
(HF) RCD TN/TT sieť.+ A1 RFI
(S2) 18-impulz. napájanie + A2
(U4) 12-impulz. napájanie + A1
(HG) IRM pre sieť. IT + A2 RFI
Fáza (T) Trojfázové
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť C2
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality