Konfigurovať produkt

VLT® DriveMotor FCP 106

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
VLT® DriveMotor FCP
(106) 106
Trojfázové 380 – 480 V AC
Štandard IP66/ UL type 4X
Integrovaný RFI, trieda A1/B
S ventilátorom
Najnovšie vyd. – štand. softv.
(0) Pamäťový modul
FCP106____T4C66H1FSXX__0
Global (Standard)
Nedá sa určiť oblasť
Nedá sa určiť predajca