Konfigurovať produkt

VLT® Decentral Drive FCD 302

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) (302) 302
(T4) (T4) 380 – 480VAC (trojfázové)
(H1) (H1) RFI trieda A1/C2
(X) (X) Žiadna zástrčka motora
(X) (X) Žiadna sieťová zástrčka
(X) (X) Rezervované
(FCD302____T4___H1_______XX_X) FCD302____T4___H1_______XX_X
(____XXXXX__) ____XXXXX__
(GLBL) Globálny (Standard)
(B901) (B901) Závod DK
(FCD302____T4___H1_______XX_X) FCD302____T4___H1_______XX_X
(____XXXXX__) ____XXXXX__