Priestorový regulátor

Shows 7 product(s)

Priestorový regulátor, FEV, Kapilárna rúrka [m]: 8

Snímač vnútorného priestoru FEV-Z pre automatický obmedzovač prietoku AB-QM

Priestorový regulátor, FED, Kapilárna rúrka [m]: 2+2+2

FED snímač pre sekvenčnú reguláciu chladiaceho a vykurovacieho okruhu, 2+2+2m

Priestorový regulátor, FED, Kapilárna rúrka [m]: 4+11

FED snímač pre sekvenčnú reguláciu chladiaceho a vykurovacieho okruhu, 4+11m

Priestorový regulátor, FEK, Kapilárna rúrka [m]: 2+2

FEK-FF Snímač regulácie vnútorného prostredia, 2+2m

Priestorový regulátor, FEK, Kapilárna rúrka [m]: 5

FEK-IF Snímač regulácie vnútorného prostredia, 5m

Zobraziť: