Shows 1 product(s)

084H5001

Inteligentný čistiaci systém, IPS 8

Zahrnuté súčasti: Skrutky pre prírubu; Príruba na zváranie; Tesnenie; Skrutky pre horný kryt, Chladivá: R717