Dokončite konfiguráciu výberom zvýraznených možností.

Konfigurovať produkt

VLT® Advanced Active Filter AAF

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(AAF) Rozšírený aktívny filter AAF
(T) Trojfázové
(X) Bez brzdného striedača
(G) Grafický riad. panel
(C) Povrchová úprava DPS
(X) Štandardné káblové vstupy
(X) Žiadna adaptácia
(SXXX) Najn. vyd. štand. SW.
(X) Štandardný jazykový balík
(BX) Žiadna možnosť B
(CF) Ochrana aktívneho filtra
(X) Žiadna možnosť C1
(XX) Žiadna softvérová možnosť
(AAF_______T______XGC_XXSXXXX__) AAF_______T______XGC_XXSXXXX__
(BXCFXXX__) BXCFXXX__
(GLBL) Globálny (Standard)
(F605) (F605) US Loves Park
(AAF_______T______XGC_XXSXXXX__) AAF_______T______XGC_XXSXXXX__
(BXCFXXX__) BXCFXXX__
(F605) F605