Konfiguriši proizvod

VLT® Decentral Drive FCD 302

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(FCD) Decentral. frekv. reg.
(302) Serija 302
(T4) 380-480VAC (trofazno)
(H1) RFI kl. A1/C2
(X) Bez motornog priključka
(X) Bez mrežnog priključka
(X) Rezervisano
(FCD302____T4___H1_______XX_X) FCD302____T4___H1_______XX_X
(____XXXXX__) ____XXXXX__
(GLBL) Global (Standard)
(B901) (B901) Fabrika DK
(FCD302____T4___H1_______XX_X) FCD302____T4___H1_______XX_X
(____XXXXX__) ____XXXXX__
(B901) B901