Konfiguriši proizvod

VLT® AutomationDrive FC 300

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(FC-) VLT® AutomationDrive
(T) Trofazno
(X) Standardni jezički paket
(FC-_______T_______G_) FC-_______T_______G_
(__XSXXXXAX_____XXDX) __XSXXXXAX_____XXDX
(GLBL) Global (Standard)
(ERR01) Nije moguće utvrditi prodavca
(FC-_______T_______G_) FC-_______T_______G_
(__XSXXXXAX_____XXDX) __XSXXXXAX_____XXDX