Renunțare la configurare

INFORMAȚIILE OBȚINUTE DE LA CONFIGURATOARELE DANFOSS ȘI DOCUMENTAȚIA AFERENTĂ („DATELE”) SUNT FURNIZATE ÎN ACORD CU PRODUSELE COMERCIALIZATE DE DANFOSS A/S ȘI FILIALELE SALE („DANFOSS”). TOATE DATELE SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP DE GHIDARE. CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA COMPANIA DE VÂNZĂRI DANFOSS PENTRU A STABILI CEEA CE AVEȚI NEVOIE. DANFOSS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU OBLIGAȚIE PENTRU ERORILE SAU OMISIUNILE INCLUSE ÎN DATE. CLIENȚII VOR FI SINGURII RESPONSABILI PENTRU PRODUSELE DANFOSS ALESE ȘI PENTRU PRODUSELE ȘI APLICAȚIILE LOR CARE ÎNCORPOREAZĂ SAU UTILIZEAZĂ PRODUSE DANFOSS. DANFOSS NU VA FI ÎN NICIUNC CAZ RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE SAU PIERDERI ASOCIATE CU UTILIZAREA CONFIGURATORULUI DE CONVERTIZOARE DE FRECVENȚĂ DANFOSS ȘI/SAU CU DATE.