Shows 1 product(s)

084H5001

Instalație de purjare inteligentă, IPS 8

Piese incluse: Bolțuri pentru flanșă; Flanșă sudură; Garnitură; Șuruburi pentru capac superior, Agenți frigorifici: R717