Differansepressostater

Viser 47 produkt (er)

017D003666

Differansetrykkbryter, RT260AE

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0

017D004366

Differansetrykkbryter, RT262AL

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 11.0

017D004566

Differansetrykkbryter, RT263AL

NRF: 9007549

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 7.0

017D004866

Differansetrykkbryter, RT260AL

NRF: 9007551

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0

017D007266

Differansetrykkbryter, RT265A

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 1.00 - 6.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 42.0

017D008166

Differansetrykkbryter, RT266AL

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.00 - 0.90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 7.0

060B013391

Differansetrykkbryter, MP55

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.30 - 4.50, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODF, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17.0

060B016691

Differansetrykkbryter, MP54

Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17.0

060B016791

Differansetrykkbryter, MP54

Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17.0

060B016891

Differential pressure switch, MP54

Reset function: Manual Min, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0

Vis: