Beskyttelse av persondata

SAMTYKKE TIL OG AJOURFØRING AV POLITIKKEN
Ved å bruke Danfoss' hjemmeside gir du ditt samtykke til at Danfoss kan samle inn og bruke dine informasjoner som beskrevet i politikken nedenfor. Danfoss forbeholder seg ensidig rett til å oppdatere, omforme og endre sin politikk om beskyttelse av persondata. Alle slike oppdateringer, omforminger og endringer er bindende for alle brukere av Danfoss Hjemmesiden, og de vil bli bekjentgjort her.

TYPER OG BRUK AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Danfoss samler inn og registrerer kun personlig identifiserbare opplysninger, som navn, tittel, firma, adresse, e-post adresse, telefonnumre osv., når en gjest på Danfoss' Hjemmeside logger seg på for å bli "registrert bruker". Danfoss krever ikke disse opplysninger for å gi deg adgang til de deler av hjemmesiden som er allment tilgjengelig for offentligheten.

TREDJEMANN
En bemyndiget tredjemann kan ha behov for å få adgang til noen av dine personlige opplysninger. Hvis Danfoss f. eks. skal sende et produkt til deg, er Danfoss nødt til å gi videre ditt navn og adresse til en speditør. Danfoss begrenser tredjemanns adgang til og bruk av personlige opplysninger. Danfoss deler ikke på annen måte personlige opplysninger med tredjemann, med mindre Danfoss gis tillatelse til det.

ADGANG TIL OG OPPDATERING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM REGISTRERTE BRUKERE
Hvis du er en av Danfoss' registrerte brukere, ønsker vi din hjelp til å sikre at de personlige opplysningene du gir Danfoss, er korrekte og ajourførte. Hvis det skjer endringer i ditt navn, adresse, arbeidsgiver, telefonnummer eller e-post adresse, bes du snarest mulig underrette Danfoss, slik at vi kan rette i din registrerte brukerprofil.


Cookies

Bruk av cookies på Danfoss Internett
Danfoss tar ansvar overfor samfunnet generelt og overfor våre enkeltkunder og besøkende på nettsidene spesielt.