VLT® AutomationDrive FC 360

Shows 34 product(s)

134F2970

FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 0.37 KW / 0.50 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2971

FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

1,18 кВА 3x380B

FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 0.55 KW / 0.75 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2972

FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 0.75 KW / 1.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2973

FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 1.1 KW / 1.5 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2974

FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 1.5 KW / 2.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

보기: