Shows 130 product(s)

tlačna sklopka, RT200

0.20 - 6.00, Diferencijal [bar]: 0.25 - 1.20, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

tlačna sklopka, RT116

1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

tlačna sklopka, RT112

0.10 - 1.10, Diferencijal [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0

tlačna sklopka, RT116

1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

tlačna sklopka, RT121

-1.00 - 0.00, Diferencijal [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0

Prikaz: