Ochrana osobních údajů

Firma Danfoss respektuje Vaše soukromí. Proto bychom Vás chtěli seznámit s našimi interními předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu Vašich osobních dat, ať už při nákupu některého z produktů Danfoss nebo při prohlížení našich internetových stránek. Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje, společnost Danfoss se zavazuje nakládat s nimi podle níže uvedených interních předpisů. Doporučujeme Vám podrobně si přečíst tato pravidla.

Souhlas s interními předpisy Danfoss o nakládání s osobními údaji a jejich aktualizace

Při použití internetových stránek Danfoss dáváte společnosti Danfoss souhlas s použitím Vašich osobních údajů v souladu s níže uvedenými interními předpisy o nakládání s osobními údaji. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo jednostranně upravovat a měnit tyto interní předpisy. Všechny tyto úpravy a změny jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky internetových stránek společnosti Danfoss a jejich aktuální znění bude zveřejněno na internetových stránkách Danfoss.

Typy osobních údajů a jejich použití

Pokud se návštěvník internetových stránek zaregistruje a stane se "registrovaným uživatelem", společnost Danfoss pak o něm shromažďuje následující osobní údaje, včetně jména, titulu, jména firmy, e-mailové adresy, telefonních čísel, atd.. Společnost Danfoss nevyžaduje tyto osobní údaje pro získání přístupu na ty internetové stránky Danfoss, které jsou otevřené pro veřejnost.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

V některých případech se může stát, že bude nezbytné poskytnout některé Vaše osobní údaje oprávněným třetím stranám (např.: pokud Vám posíláme objednaný produkt, musí firma Danfoss sdělit Vaše jméno a adresu zasilatelské společnosti). Firma Danfoss samozřejmě limituje přístup třetích stran k Vašim osobním údajům. Ve všech ostatních případech se Danfoss zavazuje neposkytovat Vaše osobní údaje žádným třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Aktualizace osobních údajů u registrovaných uživatelů

Společnost Danfoss Vás žádá, abyste vždy uváděli pravdivé a aktuálně platné osobní údaje. O jakýchkoli změnách jména, adresy, zaměstnavatele, telefonního čísla nebo e-mailové adresy byste měli firmu Danfoss neprodleně informovat, abychom mohli odpovídajícím způsobem aktualizovat údaje ve Vaší zákaznické kartě.

Jak používá Danfoss cookies na internetu

Danfoss si je vědom své odpovědnosti vůči společnosti obecně, vůči svým zákazníkům a návštěvníkům webových stránek zejména.