Zřeknutí se odpovědnosti za konfiguraci

INFORMACE ZÍSKANÉ Z KONFIGURÁTORŮ DANFOSS A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE („DATA“) JSOU POSKYTOVÁNY V SOUVISLOSTI S PRODUKTY NABÍZENÝMI K PRODEJI SPOLEČNOSTÍ DANFOSS A/S A JEJÍMI POBOČKAMI („DANFOSS“). VEŠKERÁ DATA JSOU POSKYTOVÁNA VÝHRADNĚ PRO ORIENTACI. SVÉ SKUTEČNÉ POTŘEBY VŽDY KONZULTUJTE S PRODEJNÍ ORGANIZACÍ SPOLEČNOSTI DANFOSS. SPOLEČNOST DANFOSS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEÚPLNOST DAT. ZÁKAZNÍCI NESOU PLNOU ODPOVĚDNOST ZA SVŮJ VÝBĚR PRODUKTŮ DANFOSS A ZA PRODUKTY A APLIKACE, KTERÉ ZAHRNUJÍ NEBO POUŽÍVAJÍ PRODUKTY DANFOSS. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPONESE SPOLEČNOST DANFOSS ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM KONFIGURÁTORU MĚNIČŮ DANFOSS NEBO VÝSLEDNÝCH DAT.