Konfigurace produktu

VLT® Soft Starter MCD 500

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(MCD) VLT® Soft Starter
(5) MCD500
(T) Třífázový
(X) Rezervováno
(MCD5_____T___X_____) MCD5_____T___X_____
(GLBL) Globální (standard)
(MCD5_____T___X_____) MCD5_____T___X_____
(B901) (B901) Továrna DK
(B901) B901