70-AB3L01705W08B520BM26-00131790

132H2366

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 V AC, 170 A,IP54
Grafický ovládací panel MK01
C2 Komer./prům. prostředí
B Slot: 2reléová karta s term. SBF4
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Návody: Čeština (+DLCZ)
Konstrukční velikost 08
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 67 kg
Čistá hmotnost 66 kg
Volume 0 l
EAN 5714853311682

VACON 0100

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kód regionu -R00 R00 Mezinárodní
Napájecí napětí -5 380–500 V AC
Jmenovitý proud -0170 170 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP54 IP54
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC2 C2 Komer./prům. prostředí
Filtr souhlasných napětí +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBNO Bez dynamické brzdy
Doplněk Hodiny reálného času +SRBT Baterie pro reálný čas
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +QGLM Plech na průch. metr.záv.+IP21
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF4 2reléová karta s term. SBF4
C slot Přídavná karta +SC00 Bez doplňku
D slot Přídavná karta +SD00 Bez doplňku
E slot Přídavná karta +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Volba interní FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky (+DPAP)
Preferovaný jazyk dokumentu +DLCZ Návody: Čeština (+DLCZ)
Jazyková sada firmwaru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SK, LT jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS50 Vých. nast. fr. motoru 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Mez. měrné jednotky SI
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlasných napětí +P000 Žádný doplněk (+P000)
dU/dt filtr, sinusový filtr +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vytápění skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Čidlo chyby izolace +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Chlazení pomocí zadního kanálu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM26 Vacon 100
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarový balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR08 Konstrukční velikost 08
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0170-5
Kód modelu 02 +SBF4+SEBJ+SRBT+IP54+FL04+DPAP
Kód modelu 03 +DLCZ+FBIE
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 66
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 67
Výkon, lehká zátěž [kW] 90
Výkon, těžká zátěž [kW] 75
Rozměry ŠxVxH [mm] 290 X 966 X 343
Rozměry ŠxVxH [mm] 520 X 450 X 1135
Trvalý proud (NO) [A] 170
Trvalý proud (HO) [A] 140
Výkon, lehká zátěž [kW] 125
Výkon, lehká zátěž [kW] 100
Typový kód část 1 70-AB3L01705W08B520BM26
Typový kód část 2 -00131790
Stockcode part 1 70-AB3L01705W08B520BM26
Stockcode part 2 -00131790
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Závod z objednávky D301
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 10
Help Counter 3
Calculated Net Weight 66
Material Gross Weight 67
Material Net Weight 66
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality