70-AB3L00385W06B521BM26-000052002

132L0968

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0038-5+SBF4+SCB4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ
VACON 100 Industrial
380–500 V AC, 38 A, IP54
Grafický ovládací panel MK01
C2 Komer./prům. prostředí
B Slot: 2reléová karta s term. SBF4
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Bez doplňku
Fieldbus: Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Návody: Čeština (+DLCZ)
Konstrukční velikost 06
E Slot: Bez doplňku

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0038-5+SBF4+SCB4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 21 kg
Čistá hmotnost 20 kg
Volume 0 l
EAN 5714853402649

VACON 0100

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kód regionu -R00 R00 Mezinárodní
Napájecí napětí -5 380–500 V AC
Jmenovitý proud -0038 38 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP54 IP54
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC2 C2 Komer./prům. prostředí
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBIN Integrovaný brzdný střídač
Doplněk Hodiny reálného času +SRBT Baterie pro reálný čas
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +QGLM Plech na průch. metr.záv.+IP21
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF4 2reléová karta s term. SBF4
C slot Přídavná karta +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D slot Přídavná karta +SD00 Bez doplňku
E slot Přídavná karta +SE00 Bez doplňku
Volba interní FB +FBM1 Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky (+DPAP)
Preferovaný jazyk dokumentu +DLCZ Návody: Čeština (+DLCZ)
Jazyková sada firmwaru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SK, LT jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS50 Vých. nast. fr. motoru 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Mez. měrné jednotky SI
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM26 Vacon 100
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarový balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR06 Konstrukční velikost 06
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0038-5
Kód modelu 02 +SBF4+SCB4+SRBT+IP54+FL04+DPAP
Kód modelu 03 +DLCZ
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 20
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 21
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 18.5
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 15
Rozměry Š × V × H [mm] netto 195 X 557 X 229
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 251 X 630 X 287
Trvalý proud (NO) [A] 38
Trvalý proud (HO) [A] 31
Výkon motoru HP, níz. přet. 25
Výkon motoru HP, vys. přet. 20
Typový kód, část 1 70-AB3L00385W06B521BM26
Typový kód, část 2 -000052002
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 5
Help Counter 3
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality