70-AB3L00045W04B221BM26-00131866

132H2564

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0004-5+SEBJ+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 V AC, 4 A, IP21
Grafický ovládací panel MK01
C2 Komer./prům. prostředí
B Slot: 3reléová karta SBF3
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Návody: Čeština (+DLCZ)
Konstrukční velikost 04
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0004-5+SEBJ+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.3 kg
Čistá hmotnost 6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853313907

VACON 0100

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kód regionu -R00 R00 Mezinárodní
Napájecí napětí -5 380–500 V AC
Jmenovitý proud -0004 4 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP21 IP21
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC2 C2 Komer./prům. prostředí
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBIN Integrovaný brzdný střídač
Doplněk Hodiny reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +QGLM Plech na průch. metr.záv.+IP21
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF3 3reléová karta SBF3
C slot Přídavná karta +SC00 Bez doplňku
D slot Přídavná karta +SD00 Bez doplňku
E slot Přídavná karta +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Volba interní FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky (+DPAP)
Preferovaný jazyk dokumentu +DLCZ Návody: Čeština (+DLCZ)
Jazyková sada firmwaru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SK, LT jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS50 Vých. nast. fr. motoru 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Mez. měrné jednotky SI
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM26 Vacon 100
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarový balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR04 Konstrukční velikost 04
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0004-5
Kód modelu 02 +SEBJ+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 6
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 7
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 1.5
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 1.1
Rozměry Š × V × H [mm] netto 128 X 328 X 190
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 175 X 384 X 232
Rozměry Š × V × H [mm] 128X328X190
Trvalý proud (NO) [A] 4.8
Trvalý proud (HO) [A] 3.4
Výkon motoru HP, níz. přet. 2
Výkon motoru HP, vys. přet. 1,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Typový kód, část 1 70-AB3L00045W04B221BM26
Typový kód, část 2 -00131866
Skladový kód část 1 70-AB3L00045W04B221BM26
Skladový kód část 2 -00131866
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Závod z objednávky D301
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 6
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality